Vi vill

Här kommer vi att presentera vårt ”grundprogram” och våra utgångspunkter.
Som vanligt hycklar vi inte med våra åsikter. Vi anser att våra ledande politiker i landet
agerar likt dom som är skyldiga till  trolöshet mot huvudman. Inte bara dom som sitter vid makten nu utan även dom som suttit där tidigare.    Trolöshet mot huvudman är man skyldig till om man  spenderar någons pengar , och sätter någon i skuld utan att denne någon är medveten om detta. Sedan talas det tyst om det. Det beskriver ganska väl vad våra ledande politiker gör  och gjort mot sveriges befolkning . Utöver allt annat. Det beskriver bra vad vår samlade press och journalistkår jobbar hårt med att hjälpa till med. Att dölja sanningar och sprida  desinformation. Och då är vi  ändå snälla i vårt omdöme.
Trösten för oss i Gula är att dessa journalister  själv kommer  att få bo i det samhälle dom i högsta grad har varit med om att skapa. Dom kan redan börja skönja resultatet. Dom kan läsa lite i sina egna alster vad som ständigt händer i vårt land …Ja vårt land förresten… Det är väl inte ”vårt” längre. Man kan väl säga att det är andras…Ja den framtid som väntar runt hörnet och som man redan kan ana….den framtiden unnar vi ansvariga politiker och journalister och tv folk….ja dom som tänker bo kvar här… ja vi unnar dom deras framtid här..i detta landet… av hela vårt gula hjärta.

Vi anser att dessa punkter nedan är en början på vad som måste till för att vi som bor i Sverige skall få någonting som kan liknas vid framtid :

1. Stoppa invandringen (alla kategorier)
2. Ha koll på statsfinanserna
3. Komma till rätta med brottsligheten
4. Se till att alla som uppehåller sig i landet  illegalt får hjälp att komma ”hem”.
(  Inför speciella id kontroller på stan. Man måste kunna legitimera sig annars får man   följa   med och kontrolleras. Har man ingen rätt att vistas i Sverige får man åka tillbaka där man kommit ifrån.  Fram till resetidpunkten interneras man. Alla innevånare måste bära legitimation med sig under den långa period detta varar.)
5. Tillse att sjukvården är värd namnet.
6. Befolkningen skall få pensioner som dom kan leva ett liv på..inte bara överleva.
7. Bekämpa allt fusk som idag förekommer i landet. (skattefusk, bidragsfusk, assistanshjälp m.m)
8. Se till att det blir ”ordning” i skolorna.
9. Se till att det skapas bostäder som är rimliga i bokostnaderna.
10. Förändra äldrevården till kostnader och utförande.
11. Förändra straffskalorna i domstolarna.
12.  Ge polisen klara instruktioner och ge polisen mer befogenheter.
13. Förbjud allt  tiggeri på gatorna.
Vi återkommer med fler punkter….