Ordförande tänker

Malmö16/12-19
Det brinner i världen. De som är fattiga fogar sig inte längre. Det gäller för ledarna i olika länder att fort börja titta på det man kallar för fördelningspolitik. Det vill säga att landets samlade resurser fördelas på fler händer än nu. Om inte så kommer folk att springa på gator och protestera och det slutliga resultatet blir våld.  Det är alltid sista utvägen när ingen vill lyssna.

Malmö26/5-19
När man hör moderaterna nu tala om lag o ordning och att begränsa invandringen så
tänker man på att när moderaterna ledde regeringen i 8 år och dagens partiledare för
moderaterna satt i partitoppen så upplever man att deras dagliga tall om brottsbekämpning ekar tomt och är inte alls trovärdigt.

Malmö 1/4-19.
Det påpekas i våra media att fler o fler politiskt valda i olika länder inte har någon
erfarenhet. Ja med tanke på hur det ser ut i länder….inte minst i Sverige så skulle
oerfarna politiker vara just det som behövs.