Ordförande tänker

Malmö26/5-19
När man hör moderaterna nu tala om lag o ordning och att begränsa invandringen så
tänker man på att när moderaterna ledde regeringen i 8 år och dagens partiledare för
moderaterna satt i partitoppen så upplever man att deras dagliga tall om brottsbekämning ekar tomt och är inte alls trovärdigt.

Malmö 1/4-19.
Det påpekas i våra media att fler o fler politiskt valda i olika länder inte har någon
erfarenhet. Ja med tanke på hur det ser ut i länder….inte minst i Sverige så skulle
oerfarna politiker vara just det som behövs.