Aktuellt

 Malmö 1/5-20

Nu ser vi fram emot masstestning där man kan åka in (ev  drive in )Och få konstaterat..frisk-sjuk- varit sjuk- konstaterat antikroppar. Detta finns redan i ett antal länder.Den sistnämnda gruppen kan gå till jobb och samtidigt vara konsumenter.Det är den snabba lösningen på de största ekonomiska problemenOch dessutom göra folk mindre oroliga. Varför skall folk sitta hemma som kan gå ut o jobba utan att bli smittade eller föra smittan vidare.Tror dessa tester kommer igång inom 3-4 veckor.För övrigt..såg ni inslaget i tv1 nyheterna för några dagar sedan då herr Tegnell( mannen utan fel)blev avklädd. Dom visade ca 8 inslag där han uttalade sig från det Big C började.Skrämmande med hans okunnighet…..man kan lika bra ta råd av  Hr Trump eller Filip o Fredrik..Vårt  förtroende för honom sjönk som bensinpriset. Om inte politikerna är rena idioter så sätter de igång med ovan nämnda tester.

Malmö 14/4-20
Alla forskar nu. Det kommer att ge resultat.Gamla kända mediciner som kan duga eller nya. Blodplasma med antikroppar från en person till en annan.
Man testar på patienter där det inte finns något att förlora.
Det finns den ekonomiska verkligheten också.Som vi ser det så gäller det att öppna
mottagningar tex i tält dit alla kan komma som tror dom har Corona eller som tror dom
har haft Corona. Vi talar om masstester. Då kan de som har haft det med blivit friska att gå ut och få fart på samhället igen. Antingen som arbetande i samhället eller som kunder.
Ju fortare desto bättre. Det är bland det viktigaste nu.
Malmö 26/3-20
I de här tråkiga tiderna så skulle vi vilja försöka pigga upp Er lite.Vad som har hänt hittills i vårt land var att det blev  lite fel från början.Folk tog inte till sig information på rätt sätt och dels var det myndigheternas fel.Först var det bara gamla och de med multipla sjukdomar som strök med.Det gjorde att de yngre (inte bara de) gick på stan..blev smittade och smittade andra.Detta har pågått en tid nu med resultat som vi alla sett.Det är dock vår fasta övertygelse att det är nu förändrat. De flesta tar det nu på allvar och man ser på stan att det hålls lucka mellan folk. Jättebra.Det är därför i dagsläget vår fasta övertygelse om att inom 3 veckor från nu kommer vi att se en nedgång i smittade personer. En eftersläpning kommer att en tid framöver ge retroaktivt antal smittade och avlidna men det är slutresultatet av fel vi gjort från början som vi nämnde i början av vår kommentar. Alltså kommer vi snart se resultat av folks nya beteende.Vi förutser alltså att inom 3 veckor får vi se ett friskare folk i vårt land.Efter dessa 3 veckor så kommer antalet smittade att minska  kanske i små mängder men dock konstant.
Malmö 25/3-20
Man kan ju inte annat i dagsläget än att fundera på Corona viruset.
Vi har förstått att man i Sverige försöker att både minska smittan och samtidigt hålla igång ekonomin och företagen. Det är en bra tanke men den kommer nog inte att fungera.
Problemet består i att man till en början (som vanligt) berättade att det var enbart äldre över 80 år med andra underliggande sjukdomar som blev drabbade. Det gjorde att yngre
sprang  på stan och smittades och smittade.  Många tog det inte på allvar.
Man hoppades från myndiheterna att folk skulle ta det på allvar. Det fungerade inte.
Nu är vår tanke att den branta kurva man förutspått ej kommer att inträffa. Nu när folk
tar detta på allvar kommer antal smittade och i behov av intensiv vård att minska.
Många företag kommer dock att gå under. Regeringens krispaket,,det senaste kom för
en timme sen…duger inte. Medelstora och småföretag kommer att duka under.
Vi uppmanar återigen regeringen att göra om och göra rätt.
Medel måste ställas till dessa företags disposition. NU..inte i framtiden.
Sluta med att skeppa pengar via bankerna. Hjälpen skall komma direkt från
statskassan. Stäng sverige på så sätt att alla skall stanna hemma som inte har samhälls-
viktiga jobb. Detta skall gälla 3 veckor. Man får handla..gå till apotek och rasta hunden.
En och en. Denna situation för företagen måste bli så kortvarig som möjligt.
Det kan bara uppnås med ekonomisk hjälp till så många som möjligt.
Avslutningsvis måste vi påpeka att permitterade  SAS piloter nu går hemma med
70-90,000;- i månaden. Vad vi tycker om detta kan vi tyvärr inte sätta på pränt.
Malmö  22/3-20
Är man ett politiskt parti eller bara bekymrad medborgare så måste man fundera över
lösningar på detta Coronaproblem..ja denna farsot….så här kommer vårt förslag:
Man stänger gränserna till landet och de som kommer och vill komma in får uppvisa skäl
varför man skall få komma in i landet. De som får komma in sätts direkt i karantän.
Alla sätts i karantän hemma i 3 veckor. Undantag för viktiga arbete samt att en person
i taget får gå och handla mat eller inhämta medicin.
Alla medborgare få en garanterad inkomst eller ekonomiskt bidrag om 15,000:-
per månad skattefritt.. De som har mer får ingenting. De som har någon mindre inkomst pension eller liknande får mellanskillnaden. Detta garanteras minst 3 månader framöver.
Ingen arbetsgivare behöver under denna tid erlägga någon form av lön till anställda.
De som är anställda och arbetar och får lön ersätts naturligtvis inte om lönen uppgår till
15,000:- efter skatt. Utlovade ersättningar  från staten som ännu ej utbetalts stoppas från den 15 April. D.v.s utbetalas tom 14 april direkt eller retroaktivt.
På detta sätt så försvinner i stort sett smittorisker och antalet sjuka som belastar sjukvården. Dessutom så hjälper detta mot kommande massarbetslöshet.
Vi  har naturligtvis inte kunnat tänka på allt…men detta är bra grundbultar att
stå på. Kompletterande förslag mottages tacksamt.
Malmö 21/3-20
Nu är det dags att beskriva Coronaepedemin och dess spridning.
Orsaker till spridningen och våra politikers och betalda experters
samarbete för att som de tror i ett gott syfte med att lura en hel befolkning.
Om ni minns från början var det ju inte så farligt för oss i Sverige då smittan
ju bara fanns i andra länder.  Ja som tsunamirapporteringen de första dagarna
minns ni ? ”ingen svensk är bland de som dött”. Det blev andra bullar sen.
Våra politiker skiljer sig inte mycket från de i KIna och Ryssland.
De är fega , döljer sanningar, ljuger med resultat och statistik  bland annat för att vi inte
skall bli oroliga. Vi bör alltså endast få den information vi psykiskt klarar av.
Så har det varit länge. Så var det med catalina affären och så var och är det med U båtar i
Stockholms skärgård. Ja lögnerna blev avslöjade  så småningom eller när 137 gick på
grund i Blekinge skärgård. Nu tillbaka till corona. Först var det en sjukdom som i stort sett var farlig för de över 85 år men som också hade andra sjukdomar.  Det betydde ju att vi andra..den större gruppen..behövde egentligen inte vara rädda för smittan. (lögn 1)
Sen när vi började fråga efter skyddsmasker så fick vi höra att ” dom har ändå ingen verkan”. Verkligheten var den att vi hade inte skyddsmasker så det räckte och därför gällde det att säga något så vi inte skulle köa framför apotek till ingen nytta. Förklaringen var och är att den skyddar inte den som har masken från att bli smittad….nä den skyddar den som har masken från att smitta andra. Tror Ni verkligen att läkare och sjuksystrar är rädda för att smitta de som kommer in till sjukhusen och är smittade med corona eller tror ni att
läkare och personal behöver skydda sig själva?? (lögn 2).
Från de stackare som varit sjuka men nästan bara i 85 års ålder plötsligt fick sällskap
av de som var 80…det kallar vi glidande lögn nr 3. Sedan kom nyheten om att de som var 70 plus var i farozonen….låt oss kalla det glidande lögn 4. Nu är vi i dagsläget nere i
medelålder på de som kommer till sjukhusen med symptom är 66. Nu plötsligt dör yngre människor också.  Vi är landet ”lagom”….Vi varnar lagom….vi drar in på vissa verksamheter lagom och vi får lagom med information enligt Pravda modellen. Vi dör därför i lagom takt. Nä …det blev för många i samhället som tog fel information till sig i början och nu får vi alla
betala ett visst pris för detta. Vissa får betala det ultimata priset…Det är lätt att se när våra
politiker och utsedda ”experter ” ljuger…det gör dom när dom rör på munnen.
Experter som har andra åsikter är regeringens har svårt att komma till tals i stora medier.
Problemet vi har nu är ju att tack vare att man invaggade folk i falsk trygghet…så sprang
de flesta som inte fyllt 80 och hade underliggande sjukdomer….ja denna stora grupp
sprang runt och smittade varandra. Där är vi idag…dödstalen stiger och smittade stiger.
De som jobbar på sjukhus kämpar heroiskt. Också med risk för eget liv.
De flesta åtgärder skall vara frivilliga….man vill ju inte skrämma någon i onödan.
Saken är den att vi  skulle stängt ner samhället i 14 dagar. Då hade vi haft mindre smittade och mindre döda. Frågan vi ställt sedan länge är :Hur många av de som som lagts i respirator har blivit friska och skrivits ut från sjukhusen ??
Hade de varit många hade man visat det i reportage från TV. Alltså kan vi nog tro att dom är lätträknade om ens någon.
Malmö 17/3-20
Pinsamt att höra alla dumma och orimliga frågor från s.k journalister.
Räcker bidragspengarna från staten till flyg o sjöfarten ?
Hur länge varar krisen ? Nu väntar vi med spänning på nästa stora fråga
från pressen…..Vad kostar en gräddbulle om 1 år…??
Malmö 16/3-20
Man intervjuar olika politiker , ekonomiska experter m.m. Ingen kan svara på
hur länge viruset påverkar våra liv. Ingen människa kan svara på hur de ekonomiska följderna av Corona viruset blir. Politikerna uttalar sig och man kan konstatera att
”politiker är politiker”. Ränderna går aldrig ur.  Ingen har så mycket kunskap
och ingen är kompetent till att spå framtiden. Vi kan inte heller begära det av dem.
Vi själv vet lika mycket eller litet om kommande konsekvenser.
Vi i Gula förutspår ändå att  strängare regler kommer. Man stänger städer
i Sverige. Man måste helt enkelt stoppa smittspridningen. Alla är vi skyldiga
att hjälpa till. Inte besöka folksamlingar oavsett storlek o antal.
Hålla avstånd när vi är ute. Stanna hemma så mycket vi kan.
Malmö 16/3-20
Man kom idag med ett kris/ stödpaket.
Företag i kris skall slippa betala in skatt….ett slag i luften. Krisande företag som
inte går bra eller nästan har stoppat sin verksamhet går ju inte med vinst och
därmed erlägger man ingen skatt. Sas piloter tex kan gå hem med 90% av sin lön.
Staten betalar 40 % och arbetsgivaren resten. Sas kommer inte att ha råd ens med detta.
Ett bättre förslag vore att ge alla som får gå hem en liten lön typ medborgarlön
som i storlek motsvarar en pension som idag många gånger är 12,000:- netto
i månaden. En fördel med detta är ju också att dessa välmående grupper i framtiden skulle
ha förståelse för pensionärers situation och dessutom skulle det vara mer ekonomiskt
för statsfinanserna. Företag som har råd skulle vara med och finansiera detta.
Man skryter från regeringshåll om att man har god ekonomi och har sparat i ladorna.
Vår uppfattning är att man sedan ett antal år tillbaka har minskat statsskulden med
cirka 110 miljarder. Dessa äts nu upp med råge och vi får återigen låna pengar
till vårt samhälle. Det finns inget val. Redan nu konstateras det frankt att
pensionerna kommer att minskas till nästa år. Ja bara piloterna tex kan gå hemma nu utan att minska sina levnadsvillkor  så  kan väl landets pensionärer sluta köpa mjölk.
Dett är som sagts tidigare…. ett jämlikt samhälle där alla är lika värda.
Malmö 15/3-20
Svårt att inte kommentera corona viruset.
Förr skulle vi ha en livsmedelsproduktion som ju var viktig i händelse av
krig eller annan katastrof. Sen behövdes inte det.
Vi behöver och behövde inte vattenflygplan att släcka skogbränder.
Vi kunde ringa andra länder och be om hjälp sa Stefan Löfvén.
Vi behövde ju inte egen produktion i landet av skyddsutrustning till
‘sjukhus och särskilt inte när man kunde köpa det billigare från Kina..
Ja förutsatt att inte Kina behövde dessa bättre själv…
Ja  tala om eftertankens kranka blekhet…
Vi tittade på agenda under kvällen och plötsligt kröp verkligheten
ifatt oss….för en gång skull var det inte bara regeringens marionett
chefepidemologen som talade om dagens läge och framtidens utsikter..
där fanns faktiskt en annan medicinskt kunnig som fick uttala sig.
Det visades i en kurva hur spridningen i b.la Italien hade utvecklats..
Det visade sig att kurvan för Sverige var nästan identisk med Italiens..
Vi var några veckor efter men följde samma mönster (kurva).
Det var ju bara några dagar sedan talespersoner berättade att det i stort sett
bara var äldre med andra sjukdomar som riskerade att hamna i respirator.
Barn blev nästan inte smittade och medelålders blev lätt infekterade
och via skype intygade i Tv att det var som en mindre förkylning
alltså inget att oroa sig för i onödan. Det visades ingen video från någon
som kippade efter luft i en respirator. Vi fick idag en rädsla för vad som står för dörren.
Vi har ju sett vilka åtgärder som redan tagits och vi hade en smygande känsla att
våra myndigheter vet mer än vi får reda på. I ett krig så är sanningen det första
offret heter det ju. Efter sanningens likvidering så är vi rädda att offren framöver
består av människor av kött och blod. Taktiken att inte berätta vad dom vet
är kanske förståelig i vissa aspekter..problemet med det är ju dock att folk inte
tar detta virus på allvar…Det kommer vi snart att uppleva konsekvenserna av..
För en gång skull hoppas vi på något ovanligt…nämligen att vi har fel.
Malmö 7/3-2020
Vi förstår inte varför alla hackar på Stefan Löfvén , Margareta  Andersson och Morgan Johansson i Socialdemokraterna.
Dom har väl inte gjort något.
Malmö 6/3-2020
Vi lyssnade lite på Riksdagens frågestund (interpellation)
och konstaterade att det är inte så konstigt att det ser ut i Sverige som det gör.
Sossarnas Morgan Johansson och Margareta Andersson gled runt de flesta frågor
och besvarade inte några.  Inga svar i egentlig mening. Man konstaterade att det
mesta fungerar med migration (invandring) och utbrett fusk och kriminalitet.
Visst förekom det …men i mindre omfattning. Man har utredningar på gång
tex med problemet med att någon person kan äga 100 tals bilar.
Svårt problem tydligen med tanke på att man diskuterat detta åtminstone de
5 senaste åren. Kan man inte tänka sig att en person kan registrera ägandeskap om max 3 bilar och vill någon äga fler så kan denne väl lägga in om detta till Transportstyrelsen
och i ansökan lämna motivering till varför man vill äga fler bilar än 3.
Tullen skall få resurser och ny lagstiftning så man lättare och bättre kan kolla b.la stöldgods
som fraktas från landet. Vår fråga är : Varför är det inte redan infört ?
Sossarna talar om förändringar som är på gång och nästan aldrig om förändringar
som ÄR igång. Folk har ju 2 riktiga val att göra i kommande riksdagsval.
Att rösta på en regering som i flera år inte uträttat något av värde utan
det man uträttat har ju närmast skadat Sverige och dess befolkning
eller rösta på partier som säger att dom vill göra något.
Vi ser i dagsläget framför oss att nästa regering består av Kristdemokrater och Moderater
med stöd av Sverige demokrater. Vi i Gula måste tro och hoppas på detta annar kan vi snart
ge upp helt och plocka fram vår berömda flyttblankett.
Malmö 3/2-20
ja då är vi där igen….vem vill lita på Svenska myndigheter…inte vi…i Gula
Catalina affären…ubåt 137….sardinburken i Stockholms skärgård för 1
år sedan….Jawohl….Löjligt att höra att Svenska sjukhus o myndigheter
bekräfta att Vi har kapacitet att ta hand om tusentals smittade. snick snack…..
kommer farsoten hit så får vi bli hemma i våra bostäder
 ..då riskerar vi ingenting….allt är prima…inga svenska dog i sunamin…
åtminstone inte de första dagarna….
Malmö 31/1-20
Man vet inte om man skall skratta eller gråta….vi sa redan 2011 i våra radioprogram
att det finns inte EN tillsynsmyndighet som fungerar i detta vårt s.k land.
Vanvård av djur har blivit lite vardagsmat….fläsk kött målas rött för att likna oxfilé
Skånes sjukvård och några andra distrikt var i färd med att köpa program för
1 MILJARD kr.Problemet var tydligen att chefen i Malmö var släkt med någon som fanns i det företaget som väntades få miljardordern. Det myglas och stjäls dagligen av personer
i olika ledande ställningar.  Det vi får reda på är bara toppen på ett isberg.
Sverige har blivit ett riktigt skitland. Det har gått fort…om man tittar på hur det har förändrats bara på de senaste 20 åren. Man skall inte svära i kyrkan …men vi säger
i alla fall….Fy fan !!
Malmö 19/12-19
Man är lite undrande över intelligensen hos vissa av våra politiker.
Häromdagen i Tv diskuterades de privata sjukförsäkringarna.
Ansvarig politiker från regeringshåll konstaterade att det fanns en bieffekt av
dessa försäkringar. Folk med försäkring kunde komma före i kön till vård.
Bieffekt.…det är ju hela meningen med dessa försäkringar…
att just komma till vård snabbt. Hade detta fungerat i vår vanliga allmänna
vård hade ju dylika försäkringer försvunnit av sig själv.
Som vi brukar säga i Gula….man tar sig för pannan…
Malmö 16/12-19
Stefan Löfven höll sitt jultal häromdagen.
Han tyckte att moderaterna genom sin partiledare hade svikit sitt tidigare
löfte om att inte samarbeta med SD. Naturligtvis tycker han så. Samarbetet mellan
m och Sd och KD blir Statsministerns kommande fall i nästa val.
Han påpekade också att det var ett taktiskt spel som Moderaterna förde.
Man frågar sig vad spelet kallades för när han själv ingick Januariöverenskommelsen
med 2 borgerliga partier enbart för att behålla makten……..taktik kanske ?
Nä som man bäddar får man ligga….
Över till partiledarnas opinionssiffror:
Liberalernas ledare funderar över att hitta en ”röd tråd” i sina resonemang.
Sossarnas ledare skyller sina siffror på att den som regerar när kriminaliteten ökar
och folk känner sig otrygga…ja då går populariteten ner….inget konstigt..
Nä den som är ansvarig när hela landet är i fritt fall…kan knappast vara poppis.
Vänsterns ledare står stadigt i opinionen…men det gör hans falska politik också.
Moderatledaren har inget inflytande i politiken och hans siffror är lika meningslösa.
Krisdemokraternas ledare sjunker i populärihetstävlingen men det är inget konstigt.
Syns man inte i TV..så finns man inte.
Sverigedemokraternas Jimmys siffror stiger i samma takt som brottsligheten ökar.
Miljöpartiets popularitet behöver vattnas….frågan är bara med vad ?
Centerpartiets siffror har vi inte koll på. Känns ointressant.
Malmö 17/11-19
Man blir betänksam och deprimerad när man studerar politik av idag och
det gäller utomlands såväl som här i Sverige !!
Det är oroligt i många länder idag. Politiker och regeringar verkar bestå av
människor som tänker mest på sig själv och besitter en oförmåga att lära
sig av historien. Man fjärmar sig från sin befolkning och vad folk tycker och
efterfrågar…man blundar och ”kör vidare” i samma spår. Man behandlar
sin befolkning som ovetande idioter som man inte behöver lyssna på.
De rikare blir rikare och det skall befolkningen acceptera. Annars får man
köra ut pansarfordon med vattenkanoner. Skrämmande i sin dumhet.
I Sverige tror politikerna att ” kaos , det kan inte hända här”.
I Afghanistan förhandlas det om en ”fred”. När amerikanerna har lämnat kommer
talibanerna att ta över. Det politikerna inte fattar är att det är svårt…för att inte säga omöjligt att besegra en idé. Man kan segra i ett eller flera slag på slagfälten..men
att besegra en tanke eller idé..är mycket svårare för att inte säga omöjligt.
Det springer folk på gatorna i Frankrike, Bolivia, Venezuela, Tyskland, Irak m, flera
länder. Mera  kaos av den sorten blir det. Det kommer mer av den sorten..tro oss.
Går vi till inrikespolitiken här i Sverige så kan vi sammanfatta våra politiska
partier så här:
Vänsterpartiet : Blundar och funderar på vilket nytt ogenomförbart projekt
de skall komma fram med.
Centerpartiet:  Deras stora idé är en skattesänkning för boende i glesbygd.
Liberalerna: Vår nye partiledare skall fixa det på något sätt. Vi  har anklagats för att vara otydliga. Låt oss därför vara tydliga..”Vi funderar på vad vi skall tycka framöver”.
Socialdemokraterna :  Hvad vilja vi ?? Maila oss gärna med förslag.
Moderaterna: Vi är glada för frågor…vi trodde inte att vi fanns !!
Kristdemokraterna: Det har gått framåt sedan vår partiledare blev förbannad
i TV.
Miljöpartiet: Får vi bara lite bättre miljö fixar allting sig..hoppas vi.
Moderaterna: Sänk skatten och bura in bovarna och rösta på oss.
Sverigedemokraterna: om någon vill lyssna på oss har vi tid med en kopp kaffe.
Malmö 20/10-19
I dag kom ett inslag om apatiska barn i TV.
Kanske man kommer på (officiellt) det närmaste året vad vi andra visst i många år.
Ännu ett bevis på att våra ”styrande” är de som vet minst i samhället. Inte konstigt att
det ser ut som det gör !!
Malmö 26/9-19
Greta thunberg är på alls läppar nuförtiden. Pris skall delas ut. Vi hörde hennes tal i New
York häromdagen. Det var aggressivt för att inte säga skällande. Onyanserat tyckte vi.
Det kändes som att hon inte är i balans och vi är rädda för att hennes psyke inte pallar
med uppståndelsen. Hon känns inte stabil och borde nog vila ut från detta . Det här att uppmana någon att göra något åt miljön började inte med Greta. Det har pågått länge.
Resultatet..tja inte mycket. Allt är sig likt. Kapitalismen och fega politiker som bara vill vinna nästa val dominerar kanske inte debatten med de dominerar åtgärderna eller
rättare sagt brist på åtgärder.
Malmö 22/9-19.
Vi lyssnade till intervju med Finansminister  Margaretha A i kväll.Hon delgav lyssnarna information om att de sämst ställda pensionärerna skulle få det bättre med nya budgeten. Hon kan alltså inte räkna men vrida på sanningen för att inte säga ljuga rakt ut..det kunde hon. På frågan om den höga arbetslösheten så svarade hon att det har aldrig varit så många i arbete som nu,,problemet var bara att det var fler som sökte arbete nu än tidigare. Och det i sig var ju också positivt.Ja man vet inte om man skall skratta eller gråta.
Malmö 18/9-19.
Det är skrämmande hur  man vrider och vänder på sanningar i detta land.
Journalister  behärskar inte längre Svenska språket..När det gäller budgeten
som nu presenteras så sägs det från massmedia och sossarna med flera
att pensionärer är vinnare i detta. Man säger att hyresbidragen stiger
att skatten minskar och att garantipensionen höjs.
När det gäller hyresbidragen så höjs dessa inte alls utan det är hyresnivån
för bidrag som höjs från att hyran tidigare som var gräns var 6,500:- och nu blir 7,000:-
Resten får man själv stå för. När det gäller skatten som minskas för pensionärer
så minskas skatten för de som har pension om minst 17,000:- /månad.
Andra får ingen sänkning. Garantipensionen höjs med 200:- i månaden som väl efter skatt ger kanske 100:- då hyresbidraget minskas när pensionen höjs.
Skrämmande hur man kan presentera ”sanningar”. De rika med denna budget blir rikare
och andra kan gå och hänga sig. Om man skulle säga vad man egentligen tycker så skulle man antagligen bli anmäld. Därför avstår vi.
Malmö 26/8-19.
Det tjatas fortfarande om tiggeriet. Vi har lösningen..har haft det i många år.
Man får åka eller flytta  inom Eu om man kan försörja sig eller stanna 3 månader för att söka jobb.
Om man inte får jobb.inom den stipulerande tiden…måste man åka hem.
Man kan inte sitta och tigga och påstå att man på det sättet söker jobb. Go home !!
Nu skänker Eu 250 miljoner till Brasilien för att kunna släcka de bränder man tidigare antytt att presidenten i Brasilien varit godkännande till. ja ja…politiska lösningar
står en upp i halsen. Idag sköts det på ribersborg i Malmö…i morgon så…..
Malmö 19/8-19
Statsministern lovade 250 miljoner till landsbygden.
Det är som att hälla en liter sprit i Mälaren för att få den renad..
Det är samma summa som ett s.k vattenflygplan kostar.
Ja nu blir allt bättre på landet. Han får hoppas att hans väljare inte ser skogen för alla träd.
Malmö 18/8-19
Vi har tyvärr inte kunnat skriva här på en tid beroende på problem med inloggningen.
Nu är detta ordnat så vi återkommer.
Vi har missat många dumheter från våra politiker under tiden.
Malmö 3/6-19.
Vi har alltid hävdat att Assange affären varit en bluff. Vi tror inte på våldtäkten.
Att Amerika vill ha tag på Assange är däremot inget konstigt.
Idag har Svensk domstol inte medgivit att utlämning till Sverige skall ske.
Då är vägen fri till U.S .A.   Det har varit målet länge.
Man får inte publicera vad som helst….
Malmö 1/6-19
Idag på Tv kom information om att klädköp i Sverige släppte ut mer luftföroreningar än flyget. Ja gott folk…då skall vi cykla nakna i fortsättningen.
Gläder säkert lilla fröken Greta Thunberg. Vi i Gula tänker dock bära ett stort fikonlöv.
Hoppas det är ok.
Malmö 29/5-19
Kommunerna har problem med ekonomin. Många kommuner har använt tillfälliga
inkomster b,la av försäljning av tomter till att användas i den löpande ekonomin.
Vi påtalade detta i våra radioprogram tidigare. Malmö var ett sådant exempel.
Vi sa också att befolkningen i kommunerna ökar,,,och därmed kostnader för kommunen
(skola, vård, omsorg m.m) men att inkomsterna sjunker. Soc bidrag och arbetslöshet.
Vi blir hela tiden fler men antalet som erlägger skatt blir mindre. Summan av kardemumman är ganska enkelt att räkna ut. Kronan sjunker i värde hela tiden
mot andra valutor. Ja tacka för de….vem med sunt förnuft och räknesticka kan ha
förtroende för Sveriges ekonomi. Inte vi i Gula i varje fall.
Malmö 26/5-19.
När man lyssnat till kandidaterna för Eu val så framstår det med all önskad tydlighet
vad dom kan, vill och deras argument varför någon skall rösta på dem  känns meningslösa.
Våra ledande Svenska politiker och vad dom åstadkommit i vårt land de senaste 15 åren
gör att åtminstone vi i Gula Partiet inte egentligen vill skicka någon av dessa politiker till
EU.  Deras uppfattning kan sammanfattas med  ett enda önskemål…att alla länder i Europa
skall göra som vi har gjort.  Att förvandla Europa till vad Sverige har blivit.. nämligen ett land där bedrägerier , mordförsök, rån, nedmonterd sjukvård  och rasism  präglar vårt
samhälle. Det bör alltså andra ta efter….och dessutom så blir det inte lönt  för oss som vill…flytta..härifrån…
utan vi kan lika gärna bo kvar här  och ha vårt nya helvete. En tackar o bockar.
Malmö 8/4-19
Det är härligt att höra moderaternas Hr Thomé, kandidat till Eu.
Han sa att de som kommer hit från andra länder skall lära sig Svenska.
Ett citat från Bengt Westerberg för kanskle 15 år sedan. De som kommer hit skall
också ”anpassa” sig till det Svenska samhället …citat från Sverigedemokraterna
ja och så var det ett löfte till..men det har vi redan glömt bort. Ja det är tydligen de
gamla,,nya,,, moderaterna.  Ja löftena är i vart fall mycket gamla.
Gamla moderater som kör med gamla löfte. Inget nytt där alltså…..
Man vet inte om man skall skratta eller gråta….
Malmö 1/4-19
Nu talas det om att bygga fler fängelser ocgh fler häkten.
Det talade vi om i våra radioprogram redan 2012.
Det tals om att det är fler kriminella och dömda numera.
Vad kan detta bero på ?
Malmö28/3-19
Ja än en gång fick vi rätt. Vi har påpekat tidigare att våra s.k
inspektioner ..nu finansinspektionen fungerar inte heller. Det  måste till ett
tv program för att avslöja brister, svindleri, penningtvätt , m ,m
för att en inspektion skall uträtta något. Någon måste ”peka” på ett problem
för att en inspektion skall vakna. Skrämmande utveckling i ett land som Sverige.
men vi har tidigare påpekat detta i våra radioprogram. Ingen kommer att åka fast för detta.
Lite böter…i förhållandet till missbruket…och sedan är det glömt.
Ja .ja…moralen är som sandalen….mestadels tom.
Malmö 11/3-19
Dagens intelligenta fråga kom från en journalist till någon i bussföretaget
(tror vi) gällande gas bussen som brann i Stockholm häromdagen.
Frågan löd : Vad kunde ha hänt om bussen var full av passagerare ?
Ja vad kunde ha hänt….svår fråga…eller….
Malmö 9/3-19
Problem här hemma och Europa.
Med anledning av den Franske presidentens artikel i de stora tidningarna i Europa.
Problemet är och har varit att de ledande (i många länder inbegripet Sverige)lever i en egen bubbla. Har inte kontakt med ”vanligt folk” och när en folkyttring framförs  som har ett brett stöd i ”massorna” så viftas den bort eller får en löjes etikett och sedan kan dumheten regera vidare. Problematiken och lösningar puttas längre bak i agendorna.Vi ser prov på detta dagligen och det är med bestörtning man kan se eländet fortsätta.Det är en farlig utveckling. Det har regeringar av olika slag fått erfara.Pendeleffekten är tydligen glömd och förlegad. Brukar vara så.Sedan tar faen bofinken.
Cecilia Malmström framförs i olika sammanhang som en stark kandidat för Liberalerna.
Hon har stöd i partiet. Hon är kunnig i politiken och hon har inte  visat sig mycket i
Svensk inrikespolitik. Vi hoppas att hon blir vald. Det är ett säkert sätt att bli av med Liberalerna i nästa val.        Apropå val har vi åsett debaclet om att utestänga en annan
kvinna från att stå först på deras Eu valsedel. Partiet hotade med att utestänga henne om hon inte avstod från extrainkomster i 2 olika bolag. Kunskapen om sidoinkomsterna var tidigare känt men när Tv visade dessa extrainkomster  så reagerade partiet. Reaktionen
var med förlov sagt omdömeslös. Det är inte hon som skulle stängas ute….det är faktiskt
valberedningen och ordförande som alltid är ansvarig för dylika beslut.
Liberalernas partiledare kallade de dubbla inkomsterna för oegentligheter.
Man tar sig för pannan !!
Malmö 28/2-19
Vi har funderat vidare på det här med mutor. Vi kan konstatera att det går utmärkt att muta någon i Sverige efter domen med Telia. Om man vill muta någon så mutar man helt enkelt en släkting till någon man vill muta. En släkting som inte har med den riktiga mut mottagaren att göra. Någon som tex inte har en ställning i samma företag som den mutade
är anställd i. Då är man tydligen inte skyldig till mutbrott. Ja..ja…
Utöver detta kan man konstatera att vi i Gula haft rätt hela tiden. Nordkorea har ingen tanke på att avveckla några kärnvapen….När skall presidenten i Amerika och världens
journalister förstå detta…..ja…man tager sig för pannan….okunnigheten och naiviteten
mår utmärkt nu för tiden !!