Hem

 Välkommen till vår sida !!

 Här nämner vi olika politiska händelser och vi kommenterar  och lämnar
våra åsikter i olika frågor. Vi anser oss som parti vara pragmatiska och  förutseende
och  vi talar klarspråk och kommer med lösningar, även obekväma sådana.
Vi anser att svensk politik och den politiska ledningen i vårt land har passerat
alla gränser för vad som kan benämnas seriöst. Nivån är så låg på våra
riksdagspartier och deras duglighet att uträtta snart någonting av värde
så egentligen är politiken idag inte ens värd att  kommentera. Vi gör det alltså av ren nödvändighet och helt utan glädje. Man skulle hellre vilja gråta åt eländet.
Ordförande

 

Ni kontaktar oss på vår mail adress: info@gulapartiet.se

Här   är   vårt plusgiro   65 68 60-4     och vårt bank giro 124-5398
Ni som inser att dagens förda politik inte duger och vill hjälpa till, har  här en möjlighet. Det ger oss kanske en möjlighet att innan  valet återigen sända radioprogram.

 

Ni kan  även hitta oss på You tube. Där finns bidrag från inspelningar från våra radioprogram.

 

Ni kan också maila
oss ”insändare” som vi då kan publicera. Vi förbehåller oss rätten att korta eller att
ändra formuleringar om vi tycker det behövs. Vi är ju ansvariga för vad vi skriver på
vår hemsida.

Lyssna gärna på våra tidigare sända radioprogram under fliken ” Radio/Video .